domingo, 20 de octubre de 2019

Proxecto E-Dixgal da Xunta de Galicia
Usuarios prueba

CEIP Oza dos Ríos_Formación

Profe
usuario: ceipisidropargapondal_pro02
contraseña: ceipisidropargapondal_pro02

Alumno
usuario: ceipisidropargapondal_al02
contraseña: ceipisidropargapondal_al02